Lentezaken: De Noorderlingen - Nieuwe ondernemende helden

Home » Projecten » De Noorderlingen

Nieuwe ondernemende helden!

De Noorderlingen is ontstaan vanuit de ambitie van vier hogescholen om samen te werken. De Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Van Hall Larenstein, Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool hebben via het Sectorplan Noord de handen ineen geslagen. Vanuit het thema ondernemerschap is de stap gezet naar de ontwikkeling van een TopProgramma Ondernemerschap.

De Noorderlingen is voor ambitieuze en ondernemende studenten uit Noord-Nederland. Het is een uitdagend traject voor studenten die hun ondernemersidee willen omzetten naar een eigen bedrijf of met hun huidige bedrijf willen groeien. Hierbij worden ze gecoacht en geadviseerd door ondernemers en professionals uit het werkveld.


Lentezaken is ontwikkelaar en projectleider van deze accellerator binnen de hogescholen. Wij hebben het programma ontwikkeld en hebben ervoor gezorgd dat Stiching De Noorderlingen is opgezet. Binnen deze Stichting zijn partners van De Noorderlingen vertegenwoordigd, een grote groep organisaties en ondernemers die jong ondernemerschap willen ondersteunen. Binnen het programma is Lentezaken actief betrokken met Lean Canvas sessies, bedrijfsbezoeken en de organisaties van events.

Meer weten over het project, de deelnemers en de aangesloten partners? Kijk op De Noorderlingen.

 

@EelcoBakker tweets

 
Maak direct een afspraak