Weblog

Home » Weblog » Lean onderwijs...kan dat?

Lean onderwijs...kan dat?

De deelnemers van De Noorderlingen gaan een half jaar aan de slag met het aanscherpen van hun businessmodel. Na zes weken heeft dit al best stevige koerswijzigingen opgeleverd, van een kleine verschuiving van doelgroepen tot een volledig van tafel geveegd businessmodel. Mooi! Snel leren uit de praktijk, met minimale investering. De vraag die bij mij dan af en toe naar boven komt...hoe Lean zijn wijzelf?

Het onderwijs staat van oudsher niet bekend als een 'Lean' systeem, het is ook niet eenvoudig te vergelijken met een start-up. Ons programma De Noorderlingen kan wel gezien worden als een start-up. Hoe goed zijn wij bezig vanuit de gedachte 'practice what you preach'? Als ik even kritisch terugkijk naar het afgelopen jaar, dan hebben wij een redelijk klassieke ontwikkeling doorlopen. Op basis van signalen uit het onderwijs en de ervaringen van alle betrokken ondernemerschap docenten, hebben wij een voorstel voor De Noorderlingen gedaan.

Wat hebben we goed gedaan?

We zijn gesprekken aangegaan met zoveel mogelijk stakeholders. Ondernemers, ondersteunende organisaties, docenten, kenniscentra, incubators en, oh ja, ook een aantal studenten. Veel van de verkregen input hebben we kunnen verwerken in ons programma en een groot aantal bedrijven heeft zich verbonden aan het initiatief.

Nu het programma gestart is zijn we wekelijks onze aanpak aan het evalueren. We merken wat wel en niet werkt en waar de deelnemers goed op reageren. We zien (gelukkig) dat onze benadering gaat werken en dat de deelnemers kritisch leren kijken naar hun aannames en behaalde successen. Dit stap voor stap bijsturen (iterating) vragen we ook van onze deelnemers.

Kort gezegd; we benaderen ons programma nu als start-up die leert vanuit de markt. Tijdens het programma sturen we bij, halen we elementen weg en voegen we elementen toe. Niet wachten tot aan het eind van het studiejaar.

Wat hadden we beter kunnen doen?

Als ik kritisch kijk naar het jaar voorbereiding, dan zie ik dat we kansen hebben laten liggen. Waren we vanaf dag één  'Lean' van start gegaan, dan hadden we in deze fase wellicht minder hoeven bijsturen. Hoe? Ook wij hebben onze doelgroep: de ambitieuze ondernemende student. We hebben een aantal gesproken, maar daarbij begonnen we direct te vertellen over onze oplossing. Fout. Als we eerst sterker hadden gevraagd naar hun behoefte, de problemen waar zij tegenaan lopen met hun start-up (en met ondernemen tijdens de studie), dan hadden we waardevolle input vooraf gekregen. Onze oorspronkelijke aannames kloppen voor een goed deel wel, maar op een aantal punten niet. Het toewerken naar een startdatum en dan alles in één keer lanceren is niet de optimale (lean) aanpak.

Lean onderwijs!

Hoe meer ik er over nadenk, hoe sterker ik er van overtuigd ben dat onderwijsontwikkeling ook Lean kan worden aangepakt. Niet een heel programma bouwen en dan maar starten en hopen dat het werkt. Niet te sterk denken in studiejaren en evaluaties aan het eind. Wel tussentijds bijsturen en samen met de student (de klant) dit proces ingaan. Wel testen van methodes en invulling. Natuurlijk levert het weer veel praktische problemen op, maar dat moet geen reden zijn om het niet te doen. Ontwikkeling volgens een iteratief proces, een mooi streven voor het volgende programma. De komende maanden blijven wij De Noorderlingen evalueren en bijsturen, een uitdaging die wij samen met onze deelnemers aangaan.

2014-02-26 00:00:00, Eelco Bakker

 

@EelcoBakker tweets

 
Maak direct een afspraak