Weblog

Home » Weblog » Crowdfunding: geschikt of niet?

Crowdfunding: geschikt of niet?

Aangezien crowdfunding een relatief nieuwe financieringsvorm is, is het lastig te zeggen welke ondernemers geschikt zijn voor crowdfunding. Zoals gezegd, niet iedere onderneming leent zich voor crowdfunding… Een aantal inzichten op basis van eigen ervaringen en ervaringen van  andere (donatie) crowdfunding platforms zijn er wel:

  1. Een specifiek onderdeel van de onderneming crowdfunden

Het is voor investeerders belangrijk dat de onderneming én ondernemer ‘tastbaar’ worden. De ‘beleving’ is een essentieel onderdeel van de crowdfunding campagne. Voor een investeerder is het dan ook belangrijk dat hij begrijpt waar zijn investering precies voor wordt gebruikt. Daarbij geldt: Hoe tastbaarder hoe beter. Zo kan een horecaondernemer ervoor kiezen om financiering aan te trekken voor ‘het doorontwikkelen van het restaurant’. Verstandiger is het wanneer deze ondernemer in zijn crowdfunding campagne naar investeerders communiceert dat hij van de investering meubilair aan zal schaffen en verf om de keuken een nieuwe kleur te geven.

Zo investeren mensen niet zomaar in ‘een onderneming’, maar in concrete, tastbare en begrijpelijke plannen van de onderneming.

  1. Crowdfunding moet van essentieel belang zijn voor de ondernemer

In het verlengde van het eerste punt, moeten ondernemers investeerders het gevoel geven dat crowdfunding van essentieel belang is. De crowd maakt het voor de ondernemer mogelijk om zijn plannen te verwezenlijken. Wanneer de investeerder het gevoel heeft dat de ondernemer zijn financiering ook ergens anders bijeen kan brengen, zal hij minder snel investeren. Voor mogelijk succesvolle ondernemers geldt dus, dat zij crowdfunding als onmisbaar voor hun onderneming zien.

3. De ondernemer als crowdmanager

Niet alleen de investering is voor een ondernemer belangrijk, de investeerder is minstens net zo belangrijk. Naast financiële ondersteuning kan een investeerder immers zijn netwerk, kennis en ervaring inzetten om de onderneming op weg te helpen. Ondernemers die geschikt zijn voor crowdfunding, maken optimaal gebruik van de crowd. Ze hebben nagedacht over de rol die de crowd in hun onderneming kan vervullen en zien het ‘managen van de crowd’ als vanzelfsprekend onderdeel van hun crowdfunding campagne.

4. De ondernemer als netwerker

Een crowdfunding campagne is niet een kwestie van een profiel plaatsen en afwachten. De ondernemer moet zijn netwerk voortdurend blijven aanjagen. Ondernemers die daadwerkelijk keihard werken- en blijven werken om investeerders te overtuigen, hebben doorgaans een grotere kans op een succesvolle campagne. Hét startpunt is het directe netwerk van de ondernemer. Uit ervaringen op andere platforms blijkt dat rond de 60% van de investeerders in een crowdfunding campagne uit eerste- en tweedegraads contacten van de ondernemer bestaat.

5. Financieringsbehoefte

In principe is ieder bedrag geschikt om te crowdfunden, maar een hoger bedrag vergt meer investeerders, of investeerders die gemiddeld hogere bedragen investeren. Een ondernemer moet vooraf goed nagedacht hebben over zijn strategie om investeerders te werven, hij moet dus een duidelijk idee hebben over de toegevoegde waarde van crowdfunding voor zijn onderneming. Zoals gezegd is ieder bedrag ‘crowdfundbaar’, maar bedragen tot €50.000 worden doorgaans als meest geschikt gezien.

Denk je aan crowdfunding als investeringsvorm, neem bovenstaande punten dan mee in je uitwerking. Denk na over je eigen rol, het afbakenen van je investeringsvraag en hoe je de ‘crowd’ optimaal kan meekrijgen in je geweldige concept!

2013-10-01 00:00:00, Eelco Bakker

 

@EelcoBakker tweets

 
Maak direct een afspraak